Beytepe Anaokulu

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Birimi

Anaokulumuzda uygulanan Rehberlik Programı; her çocuğun kendine ait özellikleri, duygu ve düşünceleri, aile yaşantıları ve kendilerine özgü dünyaları olduğu gerçeğinden yola çıkar. Programın uygulanması aşamasında her çocuk, hem sosyal bir ortamın üyesi olabilmesi için hazırlanır; hem de yakından izlenip kabul görerek kendi içinde değerlendirilir. Dolayısıyla Rehberlik Programı önceden yapılandırılmış bir plana göre hareket ederken, aynı zamanda sosyal ortamın, ailelerin, eğitimcilerin ve çocukların ihtiyaçlarına göre şekil alarak uygulanır. Rehberlik Programı, okulumuzun eğitim felsefesiyle bağlantılı olarak; mutlu, kendisiyle ve çevresiyle barışık, duygu ve düşüncelerini ifade edebilen, başkalarının duygu ve düşüncelerine saygı duyan, sosyal bir ortamda yaşadığının farkında olan ve kendini tanıyan çocuklar yetiştirmeye önem verir. Program kapsamında yapılan tüm uygulamalar bu amaca yönelik olarak okul ve aile işbirliği ile yürütülmeye çalışılır.

ADRES Hacettepe ÜniversitesiBeytepe Kampüsü06800 Çankaya / ANKARA
TELEFON (+90) (312) 297 6690 (+90) (312) 297 6691 (+90) (312) 297 6692
FAKS (+90) (312) 299 2060
Hacettepe Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire BaşkanlığıBeytepe Anaokulu © 2013